Posts

Showing posts from February, 2008

Lake Toba

Image
Tao Toba. Uli na i antong Tao Toba, soadong tudosanna, soadong duana. Molo masihol ho. Hundul ma ho di topi ni tao i, tangihon soara namanjou ho dohot hata nauli na ro tu si pareonmi. Rimangi satongkin sian di do ho ro jala tudia ho mangalangka. Dao do tano pangarantoan alai unang ho lupa tu tano hatubuan.
O Tao Toba raja ni sude na tao...Unang ho tangis jala tarilu ilu. Ai hodo inani angka ompu nami, napatarushon namauas male jala habis gogo. Tu ho doi nasida mangalangka, manungkun basa-basa sian Oppu Mula Jadi Nabolon. Mual na tio, aek naias do paridian ni anakmu, aek Toba. Sian dia bangso i mangalului ihan naboi mamboan gogo marpiga-piga taon? Tudia lao akka ianakhon mi manungkun angka parbinotoan ia so tu ho. Tangiangho unang adong namarleani roha marnida ho asa unang adong gellengmu nahumarapar di tano on. O Tao Toba...unang lupa ho di ahu...

Nestor Sin